Patrick Vaessens, concert mei 2014

Patrick Vaessens

Dirigent

Dirigent

Patrick Vaessens (Landgraaf, 1988) studeerde cum laude af voor zijn studie Docent Muziek (2011) en behaalde zeer goede resultaten voor zijn Master in Koordirectie (2015) aan het conservatorium Maastricht. Zijn afstudeerscriptie, een didactiek voor het zingen met pubers, werd bekroond met de ‘Kennis in Bedrijf Prijs 2011’ van Hogeschool Zuyd.

Hij is dirigent van vocaal ensemble Lingua e Musica en assistent artistiek leider bij barokensemble Ad Mosam Sittard. In het seizoen 2017-2018 werd hij geselecteerd voor NKK NXT, het talentenontwikkelingstraject van het Nederlands Kamerkoor. Hij is ook werkzaam als docent muziek aan het Stella Maris College en Grotiuscollege en was docent slagtechniek en koorscholing aan het Conservatorium Maastricht. Daarnaast is hij projectmatig verbonden als zanger aan kamerkoor Studium Chorale. Hij volgde als dirigent masterclasses in binnen- en buitenland bij onder andere Daniel Reuss en Frieder Bernius.

Vaessens staat voor musiceren met beleving. Zijn uitdaging ligt in het benaderen van een vitale koorklank met transparantie en zeggingskracht. In het samenspel tussen muziek en taal vindt hij een essentieel middel om de expressie van de muziek te vergroten voor zowel de musici als het publiek.

foto’s Ruben Philipsen

Conductor

Patrick Vaessens (born 1988) graduated cum laude in Music in Education (2011) and graduated with excellent results for his Master in Choral Conducting (2015) at Conservatorium Maastricht. He was awarded the Zuyd Knowledge at Work Prize 2011 for his thesis: a teaching methodology for singing with adolescents.

He is the conductor of vocal ensemble Lingua e Musica and assistant artistic director of baroque ensemble Ad Mosam Sittard. He was selected as a trainee of NKK NXT 2017-2018, the talent development project of the Nederlands Kamerkoor. He is also a teacher of Music for educational foundation LVO and was teacher Conducting Technique and Choir Training in the Music in Education department of Conservatorium Maastricht. He combines this with project work as a singer with chamber choir Studium Chorale. He took part in masterclasses with, among others, Daniel Reuss and Frieder Bernius.

Vaessens stands for making music with empathy. He finds his challenge in approaching a vibrant choral sound with transparence and eloquence. In the interplay of music and language he finds an essential medium to enlarge the expressiveness for his musicians and audience.