Bestuur

De Stichting Lingua e Musica (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nr. 41.07.71.91) wordt momenteel bestuurd door de volgende leden:

  • Raymunde Neven, voorzitter
  • Mieke van Montfoort, secretaris
  • Aad Blokland, penningmeester
  • Peter van Mill, lid ad interim, interne zaken / programmacommissie
  • Cindy Blaauw, lid, externe zaken / concertcommissie / PR-commissie

Ieder meezingend lid van Lingua e Musica is automatisch lid van deze stichting. Eén keer per jaar worden de leden bij elkaar geroepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur verantwoording aflegt over de financiën, de programmakeuzes en overige beleidszaken.

Ons contactadres voor alle vragen:
Vocaal Ensemble Lingua e Musica
Schovenlaan 140
6225 JS Maastricht
ln.acisum-e-augnil@tcatnoc