Bestuur

De Stichting Lingua e Musica (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 41.07.71.91) wordt momenteel bestuurd door de volgende leden:

  • Robert Riedijk, voorzitter/PR-commissie
  • Ate Stam, secretaris
  • Aad Blokland, penningmeester
  • Raymunde Neven, lid/concertcommissie
  • Pim Müller, lid/programmacommissie

Ieder meezingend lid van Lingua e Musica is automatisch lid van deze stichting. Eén keer per jaar worden de leden bij elkaar geroepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin het bestuur verantwoording aflegt over de financiën, de programmakeuzes en overige beleidszaken.

Ons contactadres voor alle vragen:
Vocaal Ensemble Lingua e Musica
Bloemenweg 23
6221 TT Maastricht
ln.acisum-e-augnil@tcatnoc