Geschiedenis

van 1980 tot nu …

‘Wachtkamer’

Vocaal Ensemble Lingua e Musica werd in 1980 in eerste instantie opgericht als wachtkamer voor Studium Chorale. Toenmalige dirigent Eric Hermans wilde uit het overaanbod van zangers voor Studium Chorale een kweekvijver vormen volgens het model van de oude koorscholen. Het koor werd aangeduid als “Studium Chorale II”. De eerste dirigent (1980-1986) werd Annie Janssen, destijds recent cum laude geslaagd aan het Conservatorium Maastricht voor het examen koordirectie. Eric Hermans nam de stemvorming voor zijn rekening. Uiteindelijk bleek de constructie van twee kapiteins op een schip onbevredigend voor alle partijen. Een nieuwe naam was nodig om ingeschreven te kunnen worden als stichting. Gekozen werd voor de naam “Lingua e Musica”, omdat de taal van de muziek en de expressie van de tekst in de muziek centraal stonden.

Van Renaissance naar meer

Het repertoire in de eerste jaren stamde veelal uit de Renaissance, een periode waar de taal letterlijk en figuurlijk ten grondslag ligt aan de muzikale vorm. Het was tevens het muzikaal specialisme van Annie Janssen. Onder leiding van Daniel Reuß (dirigent van Lingua e Musica van 1987-1994) werd het repertoire breder en werd er niet alleen aan Renaissance en barokmuziek maar ook aan romantische en moderne muziek aandacht geschonken. Er heerste nog altijd een drang naar hoge muzikale kwaliteit in goede repetitiesfeer, hetgeen tot mooie resultaten heeft geleid. Als memorabele hoogtepunten onder zijn leiding kunnen worden genoemd Eschers “Le vrai visage de la paix” en Bachs “Magnificat” met orkestbegeleiding.

koor mei 1989

mei 1989

mei 1997

mei 1997

 Veranderen uit noodzaak

In de loop van de jaren veranderde de bezetting echter (het aantal tenoren nam bijvoorbeeld af) wat de keuzemogelijkheid voor het repertoire enigszins beperkte. Tijdens de periode van dirigent Felix van de Hombergh (1994-2000) vond een grote ledenwisseling plaats, waarmee de doelstelling van het koor klaarblijkelijk veranderde naar ‘op hoog niveau muziek maken maar zonder al te veel stress’. Er werd meer tijd genomen voor het repeteren door een langzamer notenstudeertempo te hanteren, maar de concerten bleven een enorm lichtpunt. De voorliefde voor een brede repertoire-keuze bleef overeind en onder zijn leiding zong Lingua e Musica de meeste werken uit het impressionisme. Overige bijzondere momenten waren het concert met blazersensemble RAAK in de St. Jan en zijn afscheidsconcert met de opera “Dido and Aeneas” (in geënsceneerde vorm) van Henry Purcell in de Bonbonnière.

koor juni 1998

juni 1998

november 1999

november 1999

Dirigenten-wissel

Felix van den Hombergh werd opgevolgd door dirigent Peter Weltens (2000-2001). Hij kreeg te maken met een koor met strijdige kwaliteiten. Het relaxte repetitietempo en de fijne sfeer bleken tot repetitieluiheid en fijne sfeer geworden. Dit gegeven gekoppeld aan een hoge mate van afwezigheid en de nog altijd hoge ambities van het koor bleken voor Peter onverenigbaar. Ondanks een aantal mooie concerten, zoals Distlers “Totentanz” en het “Requiem” van Duruflé (samen met kamerkoor Silhouet) besloot hij na 2 jaar het stokje over te geven aan Jo Louppen.

koor oktober 2005

oktober 2005

Plezierige sfeer én inzet

Bij het 5e lustrum van Lingua e Musica in 2005, schreef dirigent Jo Louppen de volgende woorden: “Ieder concert is weer een nieuw ijkpunt, een moment waarop je opnieuw wordt afgerekend op je kunnen. Prestaties uit het verleden garanderen nu eenmaal geen succes in het heden. Lingua e Musica is een bloeiend kamerkoor waar niet alleen mooi gezongen wordt, maar waar ook de onderlinge band tussen de leden zo is dat met veel vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden. Veel leden van Lingua e Musica weten zich zo verbonden met het koor dat zij graag veel vrije tijd steken in het repeteren en bezig zijn met het koor. Dit heeft niet alleen te maken met enthousiasme voor de muziek, maar misschien nog wel meer met de goede sfeer en met de band tussen de zangers onderling, waarvan ik als dirigent wekelijks op de repetitie getuige ben. Dit is voor mij een essentieel onderdeel van musiceren in groepsverband: niet alleen reiken naar het muzikaal hoogst mogelijke, maar dit vooral proberen te bereiken in een plezierige sfeer van onderling respect.”

Met het 35-jarig bestaan van het koor in 2015 vierden ook 3 leden van het eerste uur hun 7e lustrum!

Nu in 2020 bestond Lingua e Musica 40 jaar. Een lustrum dat helaas door corona anders gevierd werd dan de bedoeling was.

concerten vanaf 2006 (publicatiedata)